Menu

Beleidsadviseur Wlz Ouderenzorg (focus op inkoopstrategie)

Wat ga je doen?

Als zorgexpert/beleidsadviseur Wlz met aandachtsgebied ouderenzorg ben je bezig met het doorvertalen van beleid naar onze inkoopstrategie. Je bent betrokken bij het opstellen en doorontwikkelen van diverse beleidsonderwerpen in samenwerking met onder andere VWS, ZN, NZa en de betreffende brancheverenigingen. Je werkt samen met collega’s uit het team expertise en projecten op dit dossier. Je rol is het volgen én beïnvloeden van landelijke ontwikkelingen, die je vervolgens vertaalt naar de Menzis-organisatie middels het (meerjarig) zorginkoopbeleid en het beleid voor de Wlz (Wet langdurige zorg), de belangrijkste thema’s zijn  beschikbaarheid van zorg (waaronder personeel), doelmatigheid en kwaliteit van zorg. Je denkt na over de toekomstige positionering van de ouderenzorg en visievorming omtrent de inrichting van de langdurige zorg. Daarnaast zorg je voor de verbinding tussen de Wlz en Zvw en ben je de schakel tussen beleid en de andere afdelingen binnen Menzis op diverse thema’s.

Wij zijn op zoek naar zorgexpert die ons helpt het huidige zorgveld in transitie te krijgen. Je hebt als aandachtsgebied de doelmatige zorg en beschikbaarheid van zorg. Je hebt kennis en ervaring met het toepassen van verschillende inkoopmethodieken en contractmanagement. Je bent de schakel tussen de collega beleidsmakers, de inkopers in de regio’s en financieel experts. Je houdt je bezig met de volgende taken:

 •        aanjagen en initiëren van transities en je zorgt bovendien voor een juiste implementatie.
 •        analyseren van data en het monitoren van o.a. de doelmatigheid van zorg.
 •        vertalen van de visie/beleid naar passende inkoopmethodieken, projecten en inkoopovereenkomsten.
 •        actief deelnemen aan seminars en onderhouden van contacten en in werkgroepen met onder andere NZa, ZN en landelijke koepels van zorgaanbieders. 
 •        communiceren over nieuwswaardige ontwikkelingen en onderhouden van een relevant netwerk met landelijke stakeholders, waaronder zorgaanbieders en beroepsverenigingen.
 •        afstemmen van beleid rondom ouderenzorg tussen Wlz en ZVW.

Wat breng je mee?

Als zorgexpert Wlz is het belangrijk dat je een beroep kunt doen op je analytisch vermogen, waarmee je ontwikkelingen kunt vertalen in beleidsvoorstellen en specifiek inkoopmethodieken. Je bent ondernemend en signaleert tijdig wanneer er iets speelt en gaat daar adequaat mee om. Je bent in staat om een visie te vormen en de Menzis standpunten te beargumenteren in overleg met diverse stakeholders. 

Is het beleid eenmaal gevormd, dan heb je de deskundigheid om dit op de juiste wijze te implementeren en te monitoren. Je bent overtuigend en begrijpt de organisatorische verhoudingen in een grote organisatie. Als zorgexpert Wlz heb jij: 

• WO werk- en denkniveau.
• Kennis van het langdurige zorg en/of ouderenzorg.
• Bewezen kennis en ervaring en affiniteit met inkoopmethodieken; je bent bij voorkeur NEVI-gecertificeerd.
• Kennis van en affiniteit met projectmanagement en financieel-economische kennis.

De afdeling

Het cluster Zorg zet in op een krachtige interne en wendbare organisatie om zo de executiekracht in de regio te versterken en landelijk concurrerend te zijn. We zijn aanjager van het zorglandschap en verbeteren continu onze manier van werken om onze doelstellingen te behalen. 

Het team Expertise & Projecten richt zich op gezondheid en zorg vanuit het perspectief van de inwoner of patiënt. Op deze afdeling komen de diverse thema’s van de zorgverzekeringswet als de Wlz samen. Hierbij wordt, waar mogelijk, de integratie gezocht en zijn zorgexperts verantwoordelijk voor domein overstijgende thema’s. Het team identificeert voortdurend kansen en risico’s in het snel veranderende zorglandschap en ontwikkelt interventies waarmee Menzis de gezondheid van haar verzekerden duurzaam verbetert.

Wat krijg je terug?

Bij Menzis maken we ons sterk voor duurzaam toegankelijke zorg en voor het versterken van de leefkracht van ieder mens. Wij kijken bewust actief naar wat je kunt. Bij Menzis herkennen, erkennen en benutten we ieders talent. We zoeken de kracht in de overeenkomsten en de verschillen, met alle ongemakkelijkheden die er soms bij komen kijken. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn.

Je krijgt van ons:

 • maximaal € 5.597,- bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week)
 • een vaste eindejaarsuitkering
 • goede studiefaciliteiten
 • een hybride werkomgeving: je werkt flexibel, zowel vanuit huis als op kantoor
 • het gezondheidsprogramma SamenGezond
 • een collectieve zorgverzekering en een netto werkgeversbijdrage
 • een aantrekkelijke sabbaticalregeling
 • korting op je sportabonnement
 • een mooie fietsregeling

Meer weten?

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Kristel Wielens, recruiter, telefoon 06 4397 7002 of Nicole Poldervaart, teammanager Team expertise en projecten, telefoon 06 2295 8447. Direct solliciteren? Maak dan gebruik van het online sollicitatieformulier.

 

Menzis wil in staan voor de integriteit van haar medewerkers. Om die reden doen we, op basis van een screeningsbeleid, onderzoek naar de betrouwbaarheid van iedere medewerker die bij Menzis komt werken.

Acties